Az ÉSZT-ről

z Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés a magasan képzett munkavállalók érdekeinek képviseletét tűzte zászlajára. A szervezet 1989. szeptember 20-án alakult, a célja pedig első sorban a hosszútávú érdekegyeztetés fórumainak megteremtése, a pártfüggetlen közös munka kialakítása volt.

Az ÉSZT egy ernyőszervezet, amely több iparági szakszervezet munkáját fogja össze. A cél, hogy hatékonyabban képviseljük a különböző területek szellemi munkát végző, magasabban kvalifikált és/vagy vezető beosztású munkavállalóinak érdekeit, nem csak hazánban, hanem nemzetközi szinten is.


Vezető tisztségviselők

Az ÉSZT vezető tisztségviselői felelősek a szervezet napi működéséért, a döntések végrehajtásának koordinációjáért. Ők irányítják az opertív feladatok és döntenek az elnökésg felhatalmazása alapján

Nemzetközi tisztségviselők

Az ÉSZT nem csak hazai, hanem nemzetközi szinten is részt vesz az érdekképviseleti munkában. A nemzetközi tisztségviselők bekapcsolódnak a nagyobb, Európai vagy világszintű szervezetek életébe.

Elnökség

A hosszú távú stratégia meghatározása a demokratikusan megválasztott elnökség feladata. Az elnökség dönt a legfontosaabb kérdésekről és bocsátja szavaazásra a krtikus döntést igénylő ügyeket.

Tagszervezetek

Az ÉSZT több, egyenrangú tagszervezet ernyőszervezeteként működik. A tagszervezetek a saját területük munkavállalóit képviselik. Az ÉSZT segít, hogy a hangjuk még hallhatóbb legyen.