Nemzetközi kapcsolatok

Nemzetközi kapcsolatok

Kapcsolatainkban arra törekszünk, hogy részt vegyünk olyan európai együttműködésekben, amelyek megteremtik annak a lehetőséget, hogy tájékozottak legyünk az európai döntéshozatali folyamatokban.

Az ÉSZT konföderációként két szakszervezeti együttműködésben vesz részt:

1. ETUC (Európai Szakszervezeti Szövetség)
Az ETUC a legbefolyásosabb, minden szakterületre kiterjedő európai szakszervezeti szövetség. Tagjai európai országok szakszervezeti konföderációi és európai ágazati szakszervezeti tömörülések (például Európai Vasmunkás Szakszervezetek Szövetsége). Az ETUC által meghirdetett fő akciók jelszava: “Küzdeni a válság ellen – szakszervezeti mozgósítás” és “Fordulj a szakszervezet felé”. Az ÉSZT ebben a szervezetben végrehajtóbizottsági tagként képviselteti magát, 2010 szeptemberétől pedig a soros alelnököt adja.  

A szervezet honlapja

2. EUROCADRES (Európai Értelmiségiek és Vezetők Tanácsa
Az EUROCADRES az a szervezet, amely legközelebb áll konföderációnk képviseleti köréhez. Csak értelmiségi munkahelyeket tömörítő konföderációként egyedüli magyar tagszervezete vagyunk, egyben országképviselet is. Az EUROCADRES cselekvési jelszava: “Európaiként gondolkodni – felelősen cselekedni – kezelni a sokféleséget”. Szakmai programjai az értelmiségi munkavállalókat közelről érintik: foglalkoztatottság, képzés-minősítés, kutatás és fejlesztés, mobilitás, nemek közötti egyenlőség, munkakörülmények. Az ÉSZT közreműködőként vagy konzultánsként EUROCADRES projektekben is részt vesz (értelmiségi és vezető nők segítése, európai kollektív szerződési helyzet felmérése, és európai munkavállalói tanácsok kiterjesztése terén). Az EUROCADRES-ben az ÉSZT ugyancsak végrehajtóbizottsági tagságot visel.  

A szervezet honlapja