Uncategorized

AZ ORSZÁGOS KÖZSZOLGÁLATI ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS MUNKAVÁLLALÓI OLDALÁNAK KÖZÖS NYILATKOZATA

Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács Munkavállalói Oldala sajnálattal veszi tudomásul, hogy a Kormány megsérti a társadalmi és szociális párbeszéd szabályait azzal, hogy érdemi egyeztetés nélkül nyújt be olyan jogszabálytervezetet, amely a közszféra területén a szakszervezeti tagdíj levonást megszünteti, és ezzel a magyar munkavállalókat még kiszolgáltatottabbá teszi, főleg azt a réteget, amely a közszférában, esküjéhez híven teljesíti feladatait. Teszi mindezt egy olyan törvénytervezet benyújtásával, amelynek az indoklása nem fedi a valóságot, többletadminisztrációs terhet ró mind a munkavállalókra, mind pedig az őket képviselő érdekvédelmi szervezetekre.

Sajnálatos módon, a közszolgálatban dolgozó kormány- és közszolgálati tisztviselők, pedagógusok, közalkalmazottak, adótisztviselők, egészségügyi jogviszonyban állók stb. emberi és szabadságjogai korlátozás alá esnek, így az ő jogérvényesítésük, anyagi és szociális érdekeinek a védelme, az egyéni korlátozottságból fakadóan, más átlag állampolgártól eltérően jóval nehezebb, így a szakszervezeti tagság jelenti számukra szinte az egyetlen kollektív érdekérvényesítési módot.

Becsapva érzik magukat az érdeképviseletek azzal kapcsolatban is, hogy az eredeti társadalmi véleményezésre bocsájtott törvénytervezettől eltérően, jóval súlyosabb tiltó rendelkezéseket tartalmazó törvényjavaslat került benyújtásra az Országgyűlésben, A kormány ennek ellenére sem vállalta a jogszabályokban rögzített párbeszéd iránti kötelezettségének.

Különösen szomorú, hogy az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács annak ellenére sem került összehívásra, hogy a kormányzati szervek szociális, üdültetési és oktatási feladatait ellátó ingatlanok tervezett eladásával kapcsolatban kívánt konzultálni a Munkavállalói Oldal, továbbá, a konzultáció elmaradásával a Kormány nemet mond a teljes közszféra bérhelyzetének közös értékelésére és megoldási javaslatainak kidolgozásra is.

Az Európai Szociális Charta rögzíti, hogy a Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a nemzeti törvények sem önmagukban, sem alkalmazásuk révén nem csorbítják a munkavállalók szervezkedési szabadságát, és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 154. sz. Egyezménye pedig kifejezetten rögzíti, hogy a kollektív tárgyalások elősegítése érdekében olyan intézkedéseket kell tenni, amely erősíti a párbeszéd jelentőségét, az egyezményt ratifikáló államokban.

Az említett témákkal kapcsolatban a Munkavállalói Oldal aggodalmát fejezi ki a magyarországi társadalmi és szociális párbeszédben zajló folyamatok miatt, és kifejezett igényként rögzítik közös nyilatkozatban, hogy az európai normákhoz megfelelően, a magyarországi érdekegyeztetés rendszerét, érdemi és tartalmi párbeszéd formájában fenn kell tartani és meg kell erősíteni, ezért a törvény egyeztetés nélküli elfogadásának napját, a magyar társadalmi párbeszéd gyásznapjává nyilvánítja.

 

Budapest, 2023. szeptember 29.

 

 

Dr. Antmann Katalin sk.

elnök

Doszpolyné dr. Mészáros Melinda sk.

elnök

Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája
dr. Cser Ágnes sk.

elnök

Csóti Csaba sk.

elnök

Hetedik Szövetség Szakszervezetek Együttműködési Fóruma
 

Palkovics Imre sk.

elnök

 

Zlati Róbert sk.

elnök

Munkástanácsok Országos Szövetsége Magyar Szakszervezeti Szövetség