Uncategorized

Az ÉSZT elutasítja a pedagógus státusztörvényt

Az Értelmiség Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT) tiltakozik a pedagógus státusztörvény elfogadása miatt és kéri a Köztársasági Elnök asszonyt, hogy ne írja alá.
A törvény most elfogadott formájában feleslegesen szünteti meg a pedagógusok közalkalmazotti státuszát, korlátozza, vagy veszi el eddig szerzett jogaikat. Nem véletlenül nevezik pedagógus körökben bosszútörvénynek.
A törvény szövegéből kiolvasható- akár 180 napot elérő kirendelhetőség -, hogy a kormány elismeri, pedagógus hiány van, amely probléma csak fokozódik a pedagógus társadalom elöregedésével. A belügyminisztérium nem tud másban gondolkodni, csak a fegyveres testületeknél szokásos vezénylésben, mint látszat problémamegoldásban. Az ÉSZT javasolja, hogy a kormány inkább tegye vonzóvá a pedagógus pályát a fiatalok számára.
A törvény egyik indokaként a kormányzat rendszeresen azt kommunikálja, hogy csak a törvény elfogadása teszi lehetővé a bérek emelését, amelyet Uniós forrásokból kívánnak fedezni, de a jogállamisági eljárás miatt felfüggesztésre kerültek. Béreket emelni közalkalmazotti jogviszonyban is lehetne, ebben jogszabály nem akadályozza a kormányt. Az Uniós források pedig előfinanaszírozottak, vagyis, amennyiben a kormány teljesíti a jogi feltételeket, hozzájut a Magyarországot megillető összeghez visszamenőleg.
Az ÉSZT támogatja, hogy egy olyan bérrendszer kerüljön bevezetésre, amely minőségi – mennyiségi mutatókat vesz figyelembe, és ösztönző jellegű. Azonban ennek kidolgozásakor a szakmát és az érdekképviseleteket be kell vonni, és nem csak látszat egyeztetéseket folytatni, mint tette eddig a kormány.