Dura_díí

Dura László-díj Díjátadó 2019

Három pályázatot díjazott a bírálóbizottság az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT) és a Dura-Conexio Kft. által alapított, negyedik alkalommal meghirdetett Dura László diplomamunka pályázaton.

Pszichológia kategóriában Dura László-díjban részesült Hadadi Ágnes, a Budapesti Gazdasági Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának hallgatója a „Munkahelyi elégedettség, pszichés jólét és munkaérték preferencia” című pályamunkájáért.

Munkajog kategóriában Máté Dávid Adrián, a Miskolci Egyetem hallgatójának “A digitalizáció hatása a munka világára” című dolgozata, társadalomtudomány kategóriában pedig Szász Delinke, a Sapienta Erdélyi Magyar Egyetem hallgatójának “A hátrányos helyzetű roma gyerekek nevelése a fiatfalvi Benedek Elek elemi iskolában” című munkája érdemelt Dura László-díjat.

A díjátadó ünnepségre a koronavírus-járvány miatt rendhagyó módon szeptemberben került sor a Hotel Benczúr támogatásával és vendéglátásával. Az előző évektől eltérően az ünnepséget zárt körben hirdették meg és online közvetítették mindazoknak, akik a járvány jelentette egészségügyi kockázat miatt biztonságosabbnak érezték otthonról követni az eseményt.

Kuti László megnyitóbeszédében méltatta a díjnyertes pályamunkákat. Kiemelte, hogy az elmúlt időszak bizonyította, egyre inkább szükség van arra, hogy a kutatásokban, dolgozatokban megfogalmazott értékek, gondolatok minél szélesebb körbe jussanak el.

Szász Delinke a pandémia miatti korlátozások következtében nem tudott Romániából Budapestre utazni, személyesen részt venni az ünnepségen, ezért prezentációját Zoom-on keresztül tartotta meg. A bírálók véleménye szerint Delinke fontos témát választott, mikor a Hargita megyei Székelykeresztúrhoz tartozó 900 lelkes, 80 százalékban magyarok lakta Fiátfalva roma iskolásainak viszonyait tette kutatása tárgyává. Dolgozata témája a roma gyerekek hátrányos társadalmi helyzetének és rendszertelen iskolalátogatásának befolyása a produktivitásra volt. Mikroszociológai kísérlete, amelyet a résztvevő megfigyelés módszerével végzett, úttörőnek mondható, előtte senki sem vállalkozott még az ottani mélyszegénységben élő, halmozottan hátrányos helyzetű romák életviszonyainak leírására. Sajnos a részletes és pontos leírását követően a munka összegzése nem tudott könnyű jövőt ígérni.

A társadalomtudomány kategóriában díjat nyert pályaműből készült prezentáció itt érhető el.

Máté Dávid Adrián szintén aktuális és jelentős témát választott. Pályamunkája alapkérdése, hogyan lehet felkészülnie a napjainkban zajló, következményeit tekintve egyelőre még beláthatatlan információs és technológiai robbanás következményeire a jogi szabályozásnak. Hogyan kellene a munka világát a munkakörülményekre, a megváltozott munkafeltételekre, a munkahelyekre és mindenekelőtt a munkavállalói érdekekre tekintettel átalakítani az alkalmazkodás megkönnyítése érdekében, különös tekintettel az egyre általánosabbá váló atipikus munkavégzési formákra? A munka szabályozáskritikai része megalapozottan állapítja meg, hogy az új Mt. kevésbé a munka világa szereplőinek jogait és kötelezettségeit szakszerűen meghatározó szerepét hangsúlyozza, hanem annak foglalkoztatáspolitikai funkcióját domborítja ki. Kétségesnek tartja az új munkajogi kódex azon értelmezését is, hogy az önmagában, foglalkoztatáspolitikai eszközként képes lehet új munkahelyeket teremteni, egyben a vállalkozások versenyképességét is növelni.

Hadadi Ágnes egészségügyi okok miatt sajnos sem személyesen, sem online nem tudta vállalni pályamunkája bemutatását. Kutatásában a munkahelyi elégedettségben, pszichés jóllétben és a munkaértékekben mutatkozó generációs különbségek feltárását tűzte ki célul. A bírálóbizottság szerint a vizsgálat fontosságát és időszerűségét igazolja a tény, hogy e területen jelentőségéhez képest viszonylag kevés komplex kutatás készült. A munka felhasznált irodalma is jelzi, hogy miközben az információs társadalom generációspecifikus kutatásai illetve a munkapszichológiai értékelemzések immár hagyományosnak tekinthető vizsgálódásai jelentős eredményeket mutatnak fel, a két irányzat egymáshoz való kötődése, közeledése egyelőre elmaradt a probléma fontosságához és a lehetőségekhez képest. Minden kutatás, így a pályázó vizsgálata, amely ezen a területen megbízható eredményeket szolgáltat, egyaránt fontos a tudomány és a gyakorlat szempontjából. A dolgozat értékét növeli, hogy a pályamunka a gyakorlat számára közvetlenül is hasznosítható javaslatokat fogalmaz meg, amelyek alkalmazása javíthatja a generációs beilleszkedési folyamatot, feltéve, hogy a teljesítményt mindez pozitívan befolyásolja.

A díjátadó ünnepségen megjelentek meghallgatták a díjazottak prezentációt, majd feltehették a témákkal kapcsolatos kérdéseiket.